Objectius


La Xarxa Valenciana de Ciutats per la Innovació persegueix millorar el potencial innovador de les administracions locals impulsant accions que propicien la col·laboració recíproca entre governs membres de la Xarxa.

La Xarxa ha de ser un exemple per als ajuntaments i ha d’ajudar-los a impulsar un model econòmic i social sostenible basat en el coneixement i la innovació.

Generar i compartir informació

relacionada amb l’R+D+I entre els municipis associats

Representar els ajuntaments

davant les administracions públiques i organismes internacionals

Impulsar i fomentar l’R+D+I

promovent la participació de les pimes vinculades al teixit productiu local

Impulsar polítiques públiques

que faciliten la posada en funcionament d'accions noves