Per què naix la Xarxa?


Per a les societats modernes més avançades, la promoció del coneixement constitueix un element clau per a garantir-ne el desenvolupament. Aquesta actitud es tradueix necessàriament en suport, reforç i foment decidit de la ciència i la innovació, que implica una reconfiguració del model productiu, i que contribuirà a la millora de la competitivitat i la solidesa del territori.

La consecució d'aquest objectiu requereix, entre altres aspectes, implementar polítiques públiques efectives per al desenvolupament de la cultura de la innovació, la qual cosa es tradueix necessàriament en grans esforços i col·laboració entre les diferents administracions, a més de la creació científica, tècnica i industrial i la generalització i difusió en la societat d'aquests coneixements, tecnologies i capacitats. Aquesta última baula és de gran importància perquè es faça possible una societat més conscienciada i participativa.

L'Administració local, que tradicionalment no ha estat tan intensament vinculada a la cadena d'agents clàssics de l’R+D+I, és en aquests moments un actor clau en la materialització dels processos d'innovació al territori. La capacitat de transformar els sectors productius mitjançant el coneixement i la tecnologia té lloc fonamentalment en l'àmbit local, ja que és en aquest on els nostres ajuntaments poden convertir-se en autèntics connectors, en veritables catalitzadors del canvi.

Conscients d'aquest repte i de la necessitat de contribuir a la vertebració del territori valencià i a la transició cap a una economia dinàmica, inclusiva i generadora d'ocupació, de qualitat i de benestar, les ciutats valencianes que formen part de la Xarxa Valenciana de Ciutats per la Innovació volen ajudar a construir un ecosistema innovador que s’estenga per tot el territori. No hem d'oblidar els ajuntaments com a agents clau dinamitzadors d'un entorn local, propers i pròxims al teixit social i industrial, i interlocutors qualificats per a dialogar amb la resta d'administracions. La finalitat d'aquesta associació no és cap altra que crear una xarxa permanent amb voluntat de seguir sumant cada vegada més municipis del territori valencià, que demostre que el canvi de model ja ha començat i que, en aquest nou paradigma, les administracions locals jugaran un paper decisiu.