Ajuntaments amb la distinció de Ciutat de la Ciència i de la Innovació

Els municipis reconeguts per la xarxa Innpulso participaran en la Xarxa com a socis. És a dir, tindran dret a participar, amb veu i vot, en totes les activitats de la Xarxa, així com en els seus òrgans de govern i representació.

Per a això, els ajuntaments han de presentar una sol·licitud per escrit a la seu oficial de la Xarxa. L'òrgan de representació resoldrà, en la primera reunió que se celebre, si compleixen els requisits per a unir-se a l'associació.


Ajuntaments interessats a fomentar la innovació a la seua localitat

Els municipis que no compten amb la marca de Ciutat de la Ciència i de la Innovació però igualment estiguen compromesos amb el desenvolupament de polítiques públiques d'innovació poden participar en la Xarxa Valenciana de Ciutats per la Innovació com a convidats.

En aquesta modalitat, els ajuntaments podran participar en les activitats i en els grups de treball de l'organització, però en els òrgans de govern no tindran dret a vot.

A més de la sol·licitud, els aspirants a convidats han d'adjuntar un informe sobre les seues activitats en el camp de la innovació. En la primera reunió celebrada per l'òrgan de representació es comprovarà si compleixen els requisits per a unir-se a l'associació. Si un convidat de la Xarxa aconsegueix la distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació, automàticament la seua condició canviarà a la de soci de ple dret.


Empreses, universitats, associacions interessades en la innovació

Les organitzacions públiques o privades que vulguen col·laborar amb l'associació hauran de sol·licitar-ho per escrit a la Presidència. Hauran d’enviar una sol·licitud i un informe sobre la seua activitat en l'àmbit de la innovació. També podran ser proposades per algun membre de la Xarxa Valenciana de Ciutats per la Innovació. D'aquesta manera, les entitats col·laboradores podran participar en les activitats i grups de treball de la Xarxa. Tindran dret a veu però no a vot.