Activitats • Organitzar i participar

  en fòrums per a difondre els projectes innovadors que realitzen els municipis associats

 • Organitzar, coordinar i realitzar

  seminaris, conferències, jornades, congressos, recerques i estudis sobre R+D+I

 • Donar el suport necessari

  als municipis de la Xarxa per a la participació en projectes de la Unió Europea

 • Impulsar la modernització de les administracions locals

  mitjançant l'intercanvi d'experiències, metodologies d'innovació i solucions tecnològiques

 • Promocionar la Xarxa Valenciana de Ciutats per la Innovació

  mitjançant la presència activa en fòrums i la difusió de les activitats d'innovació que realitzen els municipis de la Xarxa

 • Promoure la contractació conjunta

  que permet la Llei de contractes del sector públic, especialment en matèria de compra pública innovadora